Sol blues

La gamme de Sol blues

Notes de la gamme :
SOL SI♭ DO DO# RÉ FA

Sol blues manche

Sol blues positions

Les autres tonalités de la gamme blues